CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng đã và đang là vấn nạn trên toàn thế giới. Cùng với số lượng nạn nhân gia tăng, các hành vi xâm hại thể chất, tinh thần ngày càng tinh vi và khó lường. Trước thực tế đó, phải có một sự đồng bộ giữa các nhà chức trách, gia đình và nhà trường để có những biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ cho các em. 

Read more